Основната дейност на фирма Импромат България ООД е

* изграждане и поддръжка на компютърни системи и мрежи;

* разработване на интернет приложения;

* доставка и поддръжка на копирни машини RICOH;

* копирни услуги

* доставка и инсталация на лицензиран софтуер : Symantec, Microsoft, Adobe, Corel, Autodesk, Check Point

 
 
  © 2006 Impromat Bulgaria